• ۵ تا از زیباترین تعزیه هایی که در محرم باید دید

  ۵ تا از زیباترین تعزیه ها یی که در محرم باید دید ، تعزیه نمایش دهنده ی وجهی از شیعیان دینی که در دنی ...

 • تیزر تعزیه محرم حسینیه حضرت سیدالشهداء روستای برغمد۱۳۹۷     ...

 • مسابقه ی دو میدانی ۹۴ روستای برغمد

  مسابقه ی دو میدانی ۹۴ روستای برغمد در نهم فرودین ماه در منطقه ی پیراکوه شهرستان جوین برگزار شد. مساف ...

 • کشتی با چوخه گود بنی هاشم برغمد سال ۹۳

  کشتی با چوخه گود بنی هاشم برغمد سال ۹۳ در ۱۱ فروردین ماه برگزار شد که در این میدان پهلوان  محمدرضا ط ...

 • مسابقه الاغ سواری روستای برغمد سال ۹۳

  مسابقات  الاغ سواری روستای برغمد سال ۹۳ مسابقات  الاغ سواری روستای برغمد سال ۹۳ به شور و نشاط خاصی د ...

 • کشتی با چوخه گود بنی هاشم برغمد سال ۹۲

  کشتی با چوخه گود بنی هاشم برغمد سال ۹۲ یازدهم فروردین ماه برگزار شد و مهمانان و مسئولان وکشتی گیران ...

 • همایش پیاده روی خانوادگی سال ۹۱

  همایش پیاده روی خانوادگی سال ۹۱ همایش پیاده روی خانوادگی سال ۹۱ هشتم فروردین ماه از روبه روی صندوق ق ...

 • کشتی با چوخه گود بنی هاشم برغمد سال ۹۱

  کشتی با چوخه گود بنی هاشم برغمد سال ۹۱ در یازدهم فروردین ماه و محل این مسابقات پایین تر از مدرسه بنی ...

 • مسابقات الاغ سواری روستای برغمد سال ۹۲

  مسابقات الاغ سواری روستای برغمد سال ۹۲ این ورزش پیر و جوان نمی شناسد و تمام سنین می توانند در این مس ...

 • کشتی با چوخه گود بنی هاشم برغمد سال ۹۰

  کشتی با چوخه گود بنی هاشم برغمد سال ۹۰ با بیش از ۱۰۰ کشتی گیر رقابت خود را آغاز کرد و بیش از ۵۰ هزار ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده