مقاله 1053
 • کشتی با چوخه گود بنی هاشم برغمد سال 90

  کشتی با چوخه گود بنی هاشم برغمد سال ۹۰ کشتی با چوخه گود بنی هاشم برغمد سال ۹۰ با بیش از ۱۰۰ کشتی گیر ...

 • همایش پیاده روی خانوادگی سال 91

  همایش پیاده روی خانوادگی سال ۹۱ همایش پیاده روی خانوادگی سال ۹۱ هشتم فروردین ماه از روبه روی صندوق ق ...

 • تعزیه ی بنی هاشم برغمد سال 1397

  تعزیه ی بنی هاشم برغمد سال ۱۳۹۷ تعزیه ی بنی هاشم برغمد سال ۱۳۹۷ در میدان بزرگ حسینیه ی حضرت سیدالشهد ...

 • همایش پیاده روی خانوادگی روستای برغمد ۱۳۹۴ همایش پیاده روی خانوادگی روستای برغمد ۱۳۹۴ در روز ۸ فرورد ...

 • کشتی با چوخه گود بنی هاشم برغمد سال 92

  کشتی با چوخه گود بنی هاشم برغمد سال ۹۲ یازدهم فروردین ماه برگزار شد و مهمانان و مسئولان وکشتی گیران ...

 • جشنواره بازی‌ های بومی و محلی روستای برغمد عید ۹۴

  جشنواره بازی های بومی و محلی روستای برغمد عید ۹۴ جشنواره بازی های بومی و محلی روستای برغمد عید ۹۴  ب ...

 • کشتی با چوخه گود بنی هاشم برغمد سال 91

  کشتی با چوخه گود بنی هاشم برغمد سال ۹۱ در یازدهم فروردین ماه و محل این مسابقات پایین تر از مدرسه بنی ...

 • همایش پیاده روی خانوادگی روستای برغمد سال 93

  همایش پیاده روی خانوادگی روستای برغمد سال ساعت ۸ صبح روز هشتم فروردین از رو به روی صندوق قرض الحسنه ...

 • مسابقه الاغ سواری روستای برغمد سال 93

  مسابقات  الاغ سواری روستای برغمد سال ۹۳ مسابقات  الاغ سواری روستای برغمد سال ۹۳ به شور و نشاط خاصی د ...

 • 5 تا از زیباترین تعزیه هایی که در محرم باید دید

  ۵ تا از زیباترین تعزیه ها یی که در محرم باید دید ، تعزیه نمایش دهنده ی وجهی از شیعیان دینی که در دنی ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده