مقاله 1053
 • کشتی با چوخه گود بنی هاشم برغمد سال 90

  کشتی با چوخه گود بنی هاشم برغمد سال ۹۰ با بیش از ۱۰۰ کشتی گیر رقابت خود را آغاز کرد و بیش از ۵۰ هزار ...

 • همایش پیاده روی خانوادگی روستای برغمد ۱۳۹۴ همایش پیاده روی خانوادگی روستای برغمد ۱۳۹۴ در روز ۸ فرورد ...

 • تعزیه ی بنی هاشم برغمد سال 1397

  تعزیه ی بنی هاشم برغمد سال ۱۳۹۷ تعزیه ی بنی هاشم برغمد سال ۱۳۹۷ در میدان بزرگ حسینیه ی حضرت سیدالشهد ...

 • کشتی با چوخه گود بنی هاشم برغمد سال 92

  کشتی با چوخه گود بنی هاشم برغمد سال ۹۲ یازدهم فروردین ماه برگزار شد و مهمانان و مسئولان وکشتی گیران ...

 • جشنواره بازی‌ های بومی و محلی روستای برغمد عید ۹۴

  جشنواره بازی های بومی و محلی روستای برغمد عید ۹۴ جشنواره بازی های بومی و محلی روستای برغمد عید ۹۴  ب ...

 • کشتی با چوخه گود بنی هاشم برغمد سال 91

  کشتی با چوخه گود بنی هاشم برغمد سال ۹۱ در یازدهم فروردین ماه و محل این مسابقات پایین تر از مدرسه بنی ...

 • همایش پیاده روی خانوادگی روستای برغمد سال 93

  همایش پیاده روی خانوادگی روستای برغمد سال ساعت ۸ صبح روز هشتم فروردین از رو به روی صندوق قرض الحسنه ...

 • مسابقه الاغ سواری روستای برغمد سال 93

  مسابقات  الاغ سواری روستای برغمد سال ۹۳ مسابقات  الاغ سواری روستای برغمد سال ۹۳ به شور و نشاط خاصی د ...

 • 5 تا از زیباترین تعزیه هایی که در محرم باید دید

  ۵ تا از زیباترین تعزیه ها یی که در محرم باید دید ، تعزیه نمایش دهنده ی وجهی از شیعیان دینی که در دنی ...

 • مسابقه ی دو میدانی 94 روستای برغمد

  مسابقه ی دو میدانی ۹۴ روستای برغمد در نهم فرودین ماه در منطقه ی پیراکوه شهرستان جوین برگزار شد. مساف ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده