مهاجرت برغمدی ها
  • مهاجرت برغمدی ها طي سال­هاي ۱۳۹۱ الي ۱۳۵۶ جمعيت زيادی از روستاي برغمدي به دليل خشكسالي به شهرستان­هاي تهر ...

    مهاجرت برغمدی ها طي سال­هاي ۱۳۹۱ الي ۱۳۵۶ جمعيت زيادی از روستاي برغمدي به دليل خشكسالي به شهرستان­هاي تهران،سبزوار ،مشهد،كرج،پاكدشت،گرگان،گرمسار مهاجرت نموده­اند.براساس بررسي­هاي انجام شده جمعيت كل بر ...

    بیشتر بخوانید