دیدار مسئولان پیراکوه با معاونت استاندار خراسان رضوی آقای دکتر حسینی