برگزاري دومين يادواره شهدا دهستان پيراكوه شهرستان جوين –برغمد