تعزیه محرم95
  • بسمه تعالی تعزیه محرم 1395 در روستای برغمد در مقابل مسجد صاحب الزمان در حضور دیدگان هزازان نفر از استان خ ...

    بسمه تعالی تعزیه محرم 1395 در روستای برغمد در مقابل مسجد صاحب الزمان در حضور دیدگان هزازان نفر از استان خراسان رضوی برگزار گردید. که با حضور چندتن از برترین تعزیه خوانهای ایران به شرح زیر می باشد از ج ...

    بیشتر بخوانید