مقاله 5
 • دفتر پیشخوان برغمد

  دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی روستایی در برغمد با پیگیری شخصی جناب اقای حسین برغمدی فرزند مرحو ...

 • دفتر کار گزاری بیمه کشاورزان روستاییان و عشایر خراسان رضوی  روستای برغمد: این دفتر کار گزاری که خدما ...

 • افتتاح پارک خطی برغمد

  پارک خطی برغمد که در تاریخ۹۴/۰۹/۱۰ کلنگ احداث آن در کنار جاده برغمد به زمین زده شد امروز درتاریخ۹۵/۰ ...

 • جاده ی روستای برغمد که از حدود کیلومتر۴۰ جاده سبزوار به اسفراین جدا شده و بعد از حدود ۵ کیلومتر به ب ...

 • شورای حل اختلاف برغمد

  شورای حل اختلاف برغمد زیر نظر دادگستری شهرستان جوین در محل فعلی دهیاری در اتاقی مجزا در حال خدمت به ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده