مقاله 3
  • تعزیه روستای برغمد سال 1393

    تعزیه روستای برغمد تعزیه روستای برغمد هرساله در دهه اول محرم بع مدت ۱۰ شب برگزار می شود. تعزیه نمادی ...

  • تعزیه روستای برغمد سال 1392

    تعزیه روستای برغمد سال ۱۳۹۲ تعزیه روستای برغمد سال ۱۳۹۲ در ایام محرم سال ۱۳۹۲ شبیه خوانی در پایین رو ...

  • کشتی با چوخه گود بنی هاشم برغمد سال 98

    گود بنی هاشم برغمد کشتی با چوخه گود بنی هاشم برغمد سال ۹۸ بنر اطلاعیه یازدهمین دوره از مسابقات بزرگ ...

  • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده