تعزیه روستای برغمد محرم ۹۴

تعزیه روستای برغمد محرم ۹۴

تعزیه سال ۱۳۹۴ در روستای برغمد

تعزیه روستای برغمد محرم ۹۴ مراسم تعزیه خوانی روبروی مسجد صاحب الزمان در روستای برغمد برگزار شد.

تعزیه

تعزیه یک نمایش سنتی مذهبی است که از وقایع و اتفاقات مختلف کربلا می باشد. این نمایش در عصر صفویان به اوج خود رسید و همانند همین تعزیه های امروزی تبدیل شد.

تعزیه در اصل به پاس عزیزانی که در بین ما نیستند برگزار می شود و یادبودی برای درگذشتگان می باشد. در تعزیه پرچم ها نمایانگر خوبی و بدی می باشند که پرچم های سبز نماد اهل بیت امام حسین (ع) و پرچم قرمز نماد شمر و یزید و سپاهیان دشمن می باشد.

موسیقی در تعزیه نقش بسیار مهمی دارد چون موسیقی نشان دهنده شروع جنگ می باشدکه با شیپور و کرنا به تعزیه و شبیه خوانی جلوه خاص خود را می دهد.

تعزیه نامه

تعزیه نامه متن هایی که تعزیه خوانان از آن در اجرای تعزیه استفاده می کننددر ایران در مدرسه دالفنون نگارش نمایشنامه و تعزیه مورد استفاده و تدریس شد بهترین مرثیه سرایی که نقش بسیار موثری در نگارش تعزیه خوانان داشت محتشم کاشانی بود که اشعار او باب میل تعزیه خوانان شد و بعد از آن اکثر تعزیه خوانان و شبیه خوانان از اشعار این شاعر استفاده و این نوع اشعار ترکیب بند محتشم نام گذاری شد.

تعزیه روستای برغمد

تعزیه روستای برغمد از توابع پیراکوه از قدیم الایام دوستداران و علاقه مندان زیادی به تعزیه داشته و دارد از همین رو در ایا محرم همه ساله در روستای برغمد تعزیه برگزار می شده که از سال ۱۳۹۲ به پاس زحمات و تلاش ها و پیگیری هایی که حاج علی برغمدی انجام دادند تعزیه در روستای برغمد اصولی برگزار شد و علاقه مندان زیادی را از شهر سبزوار و روستاهای اطراف به برغمد کشاند تا همگب به تماشای تعزیه بپردازند.

تعزیه سال ۱۳۹۴ در روستای برغمد

تعزیه روستای برغمد محرم ۹۴ مراسم تعزیه خوانی روبروی مسجد صاحب الزمان در روستای برغمد برگزار شد که در این سال علاوه بر مردم روستای برغمد مشتاقان زیادی از روستاهای اطراف و شهر سبزوار به دیدن این مراسم آمدند در بین برگزاری مراسم هم از مردم پذیرایی به عمل آمد.

تعزیه امام حسین (ع)  قسمت حضرت زهرا (س)

تعزیه روستای برغمد محرم ۹۴ تعزیه حضرت زهرا با پهلوی شکسته در حال جان دادن امام حسن (ع) و امام حسین (ع) را صدا زد تا بر بالینش باشند و آنها را در آغوش گرفتسپس حضرت زینب با چشمانی اشکبار در آغوش حضرت زهرا آرام گرفت در همین هنگام پیک حق عزرائیل به دیدار امام علی (ع) آمد و از او اجازه قبض روح حضرت زهرا را گرفت حضرت زهرا قبل از جان دادن فضه را صدا کرد و از او خواست که همه حواس خود را جمع امام حسین (ع) کند که شباهنگام وقتی خواب است کاسه ای پرآب در بالای سر امام حسین (ع) بگذارد تا شب احساس تشنگی نکند. در آخر عزرائیل با اینکه تمام تن و بدنش می لرزید گلی را به حضرت فاطمه داد تا حضرت زهرا گل را بو کند و اینگونه حضرت زهرا را قبض روح کرد.

تعزیه امام حسین (ع) قسمت حربن ریاحی

تعزیه روستای برغمد محرم ۹۴ تعزیه حضرت حر وقتی حر از کارهایی که نسبت به اهل بیت امام حسین (ع) کرده بود پشیمان شد و خدمت امام آمد و اظهار پشیمانی کرد و به یاران امام حسین (ع) پیوست ، در نزدیکی کربلا زره خود را پوشید و با رجز خوانی ترس بر اندام سپاهیان دشمن انداخت شمر هم برای تلافی کردن پسر حر را جلوی چشمانش به شهادت رساندند حر هم به سمت سپاهیان یزید یورش برد تا اینکه تیر بر بدن او زدند و ناجوانمردانه حر را به شهادت رساندند.

تعزیه امام حسین (ع)  قسمت حضرت زهرا (س)

تعزیه روستای برغمد محرم ۹۴ تعزیه حضرت زهرا با پهلوی شکسته در حال جان دادن امام حسن (ع) و امام حسین (ع) را صدا زد تا بر بالینش باشند و آنها را در آغوش گرفت سپس حضرت زینب با چشمانی اشکبار در آغوش حضرت زهرا آرام گرفت در همین هنگام پیک حق عزرائیل به دیدار امام علی (ع) آمد و از او اجازه قبض روح حضرت زهرا را گرفت حضرت زهرا قبل از جان دادن فضه را صدا کرد و از او خواست که همه حواس خود را جمع امام حسین (ع) کند که شباهنگام وقتی خواب است کاسه ای پرآب در بالای سر امام حسین (ع) بگذارد تا شب احساس تشنگی نکند. در آخر عزرائیل با اینکه تمام تن و بدنش می لرزید گلی را به حضرت فاطمه داد تا حضرت زهرا گل را بو کند و اینگونه حضرت زهرا را قبض روح کرد.

تعزیه امام حسین (ع) قسمت حربن ریاحی

تعزیه روستای برغمد محرم ۹۴ تعزیه حضرت حر وقتی حر از کارهایی که نسبت به اهل بیت امام حسین (ع) کرده بود پشیمان شد و خدمت امام آمد و اظهار پشیمانی کرد و به یاران امام حسین (ع) پیوست ، در نزدیکی کربلا زره خود را پوشید و با رجز خوانی ترس بر اندام سپاهیان دشمن انداخت شمر هم برای تلافی کردن پسر حر را جلوی چشمانش به شهادت رساندند حر هم به سمت سپاهیان یزید یورش برد تا اینکه تیر بر بدن او زدند و ناجوانمردانه حر را به شهادت رساندند.

تعزیه امام حسین (ع) قسمت حضرت عباس

در تعزیه حضرت عباس که اهل بیت امام حسین (ع) تشنه آب بودند از امام رخصت گرفتند تا برای فرزندانش آب بیاورد وقتی حضرت عباس مشک خود را پرآب کرد و به سوی خیمه ها در حال حرکت بود با سپاهیان دشمن برخورد کرد که سپاهیان دشمن حضرت عباس را از اسب انداختند و حضرت عباس هم که قول داده بود برای حضرت زینب آب ببرد دوان دوان به سوی خیمه ها رفت در میانه راه دستان حضرت را قطع کردند و حضرت مشک را بر دهان گرفت و سپس حضرت را به شهادت رساندند.

تعزیه امام حسین (ع) قسمت درویش

در این قسمت درویش که به زیارت امام علی سفری را آغاز کرده بود در میانه راه در کربلا با امام حسین دیدار کرد بعد از شناختن وی به حضرت گفت که آرزوی او این بوده در راه اسلام بجنگد که همین هم شد درویش در جنگ با سپاه دشمن به شهادت رسید.

تعزیه امام حسین (ع) قسمت قیس و وزیر

در این قسمت سلطان قیس از هند در مسیر کربلا بود و در گفتگو با وزیر خود گفت که امروز چه روز دلگیری است وزیر هم پاسخ داد که امروز روز دهم عاشورا است در میانه راه شیر جلوی راهشان را گرفت آنها کمک خواستند که امام حسین (ع) از شیر خواست که با آنها نداشته باشد و به سلطان قیس و وزیر گلی را داد و به آنها فرمود وقتی گل خون گریست برایم عزاداری کنید.

تعزیه امام حسین (ع) قسمت وداع با حضرت زینب (س)

امام حسین وقت وداع با حضرت زینب در حالی که زینب (س) چشمانی پر اشک داشت کفن را به امام داد و امام حسین (ع) کفن پوش راهی میدان نبرد شد.

تعزیه امام حسین (ع)  قسمت حضرت علی اصغر

در قسمت حضرت علی اصغر امام حسین وقتی طفل شیرخوار را دردستان داشت تیری بر گلوی او زدند و حضرت علی اصغر را در دستان امام به شهادت رساندند.

تعزیه امام حسین (ع) قسمت شهادت

امام حسین (ع) که تنها شده بود و یاران را از دست داده بود خود به دل دشمن زد و شمر دستور داد دور تا دور امام حلقه بزنند و به او تیر پرتاب کنند امام بر روی زمین افتاد و شمر سر امام حسین (ع) را ازتن جدا کرد و امام را به شهادت رساند.

تعزیه امام حسین (ع) قسمت بازار شام

در این قسمت اهل بیت امام حسین که به اسارات گرفته شده بودند همگی را به کاخ یزید بردند و سر های یاران امام حسین و خود امام هم بر جلوی یزید آوردند وقتی رقیه سر امام حسین را دید غش کرد و درگذشت.

 

  • 13940802-IMG_9618
  • 13940802-IMG_9771
  • 13940803-IMG_0121
  • 13940803-IMG_0147
  • 13940803-IMG_9818
  • 13940803-IMG_9852
  • 13940803-IMG_9881
  • 13940729-IMG_2712
  • 13940730-IMG_2958
  • 13940801-IMG_9372

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.