ارتباط با ما

[div class_attr=”wt_title center”]

موقعیت ما

[/div]

[gMap width=”940″ height=”400″ latitude=”35.744104″ longitude=”51.563960″ html=”بنی-هاشم” popup=”true” zoom=”18″ controls=”true” zoomControl=”false” maptype=”HYBRID” align=”center”]

[div class_attr=”wt_title”]

ارسال ایمیل به ما

[/div]
برای ارتباط با ما میتوانید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال نظرات و پیشنهادات خود در خصوص روستا وسایت کنید.

[framed_alt_box borderLeftColor=”#73a128″ borderLeftWidth=”1″ borderRightColor=”#222222″ borderRightWidth=”1″ borderTopColor=”#222222″ borderTopWidth=”1″ borderBottomColor=”#222222″ borderBottomWidth=”1″ bgColor=”#262626″]

[contact_form email=”info@barghamad.com”]

[margin type=”10″]
[/framed_alt_box]

[div class_attr=”wt_title”]

راهای دیگر برای ارتباط با ما

[/div]

شما میتوانید از طریق راههای مختلف اقدام به ارتباط ما با ما بکنید

[contact_info name=”موسسات بنی هاشم” email=”info@barghamad.com” link=”https://www.barghamad.com”  phone=”۰۲۱۷۷۱۲۶۳۰۶” address=”تهران , میدان رهبر , خیابان ال قصاب , پلاک ۲۶”  state=”ساختمان بنی هاشم”]

[margin type=”20″]

[div class_attr=”wt_title”]

ما را دنبال کنید

[/div]

[margin type=”30″]

[div class_attr=”wt_title”]

ساعت های کاری

[/div]

[div class_attr=”skin_color bold” style=”display: inline-block”][font_awesome icon_type=”span” icon_style=”none” icon_size=”icon-1x” hoverEfect=”true” style=”time”]شنبه تا پنجشنبه:[/font_awesome][/div]   ۸ صبح تا ۸ شب
[div class_attr=”skin_color bold” style=”display: inline-block”][font_awesome icon_type=”span” icon_style=”none” icon_size=”icon-1x” hoverEfect=”true” style=”time”]جمعه:[/font_awesome][/div]   تعطیل

[margin type=”40″]

[divider_top]